Alla hemsidor som byggda med moderna publiceringsverktyg är sårbara. Om din hemsida är viktig för din verksamhet så behöver du tänka på säkerheten. Använder du Joomla CMS så behöver du säkerhetsuppgradera Joomla så fort Joomla Security Team rekommenderar detta. Alla versionsuppgraderingar är inte säkerhetskritiska, men om Joomla Security Team säger att du bör uppgradera så bör du göra det så snart som möjligt.

Sköter du själv säkerheten på din Joomla-sajt så rekommenderar jag en titt på sajten Joomla Security.

Annons: