Det är ibland väldigt praktiskt att kunna utföra SQL-frågan Sök- och ersätt Joomlas MySQL-databas.

Exempel:

 • Du har bytt företagsnamn och vill kunna byta ut alla förekomster av namnet på hela hemsidan
 • Du har bytt domännamn och vill ändra alla interna länkar på hemsidan
 • Du har skaffat SSL-certifikat och vill byta ut alla länkar och sökvägar från http till https

Gör så här för att köra en SQL-fråga med Sök och ersätt:

 1. Välj databas och fliken SQL i phpMyAdmin
  Logga in på ditt webbhotell och hitta till phpMyAdmin.
 2. Logga in i phpMyAdmin och välj din hemsidas databas genom att klicka på den i kolumnen längst till vänster (1 i bild).
  Om du inte vet vilken databas som hör till den aktuella hemsidan, gå till webbhotellets filhanterare, hitta mappen för din Joomla-hemsida och titta i filen configuration.php. Sök i den efter variabeln $db så hittar du namnet på databasen för den aktuella Joomlahemsidan.
 3. Klicka fliken SQL (2 i bild). Skriv in följande SQL-fråga i rutan:
  UPDATE wp_posts SET jos_content = REPLACE ( post_content, 'text att hitta här', 'text att ersätta med här');
  Byt ut följande tre element i koden:
  • jos_content - ska vara den tabell du vill ändra i. Vanligen är det den som slutar med _content när du vill ändra innehållet i artiklar.
  • text att hitta här - ska vara de ord eller den kod du vill hitta och ändra
  • text att ersätta med här - ska förstås vara det du vill ersätta hittad text/kod med
 4. Klicka knappen Kör och luta dig tillbaka medan phpMyAdmin ändrar i din databas åt dig. Vilken tur att du gjorde din hemsida i Joomla!

Annons: