Joomla teamwork

Joomla CMS skapas och utvecklas av volontärer inom Joomlacommunityt. För den som är intresserad av att titta in bakom kulisserna och lära känna Joomlas hjärta rekommenderar vi att läsa lite om vad som pågår i communitybloggen. En av de mer intressanta artiklarna som nyligen skapat reaktioner är att det team som jobbar med strukturfrågor vill se förändring för att uppmuntra framtida tillväxt för Joomla CMS.

Strukturella Teamet som skriver artikeln upplever att dagens struktur och metodologi inte tillräckligt uppmuntrar volontärer att driva utvecklingen framåt och har därför tagit fram en roadmap för en kulturförändring som bland annat ska ge mer förtroende till nya volontärer som vill vara med och utveckla Joomla.

Vi håller med. Joomla! har blivit en mastodont och det är uppenbart även för den som inte aktivt jobbar på utvecklingen att en gräsrotskultur måste uppmuntras för att Joomla ska kunna hävda sig i konkurrensen med enklare publiceringsverktyg som WordPress. 

 


Annons: