MySQL

  • Sök och ersätt i Joomlas MySQL-databas

    Det är ibland väldigt praktiskt att kunna utföra SQL-frågan Sök- och ersätt Joomlas MySQL-databas.

    Exempel:

    • Du har bytt företagsnamn och vill kunna byta ut
    ...

Annons: